explode kullanımı – PHP

Php explode fonksiyonu herhangi bir stringi belirtilen ayıraçlarla bölmeye yarar.Bölüm sonrası her bir parça bir dizi şeklini alır.

İlk parça dizinin 0. indeksine giderken 2. parça 1. indeksine gider ve bu böyle hiç parça kalmayana kadar devam eder.

Explode fonksiyonu 3 parametre alır bu parametreler sırasıyla ayıraç,ayrılacak olan,istenen ayrım sayısı şeklindedir.

Örnek: 

$bilgi=”selam sana insan evladı”;

$dizi=explode(” “,$bilgi,2);

bu örnekte $bilgi  stringi içersindeki cümle boşluklarla ayrılıp 2. ayırımdan sonra durulması istenmektedir.

boşluk karakteri 1. parametremiz olan ayıraç, $bilgi değişkenindeki cümle 2. parametremiz olan ayrılacak olan ve 3. parametremiz olan 2 rakamsal değeride istenilen parçalama sayısıdır.

Çıktı:

$dizi[0]=”selam”;

$dizi[1]=”sana insan evladı”;

şeklinde olacaktır. Görüldüğü gibi $dizi array olarak şekillenip 3. parametrede verilen rakamsal değer kadar string veri parça sayısını içermektedir.

Explode fonksiyonu genel kullanımı yukarıda anlattığımız şekildedir.Ek kullanım şekilleri ise 3. parametreyi vermeyerek sonuna kadar ayrılmasını istemek veya php 5.1 ile gelen negatif sınır ile kullanımıdır.

Her iki kullanımı da örnekleyecek olursak.

Örnek : Sınırsız Parçalama

$bilgi=”selam sana insan evladı”;

$dizi=explode(” “,$bilgi);

şeklinde 3. parametreyi vermeksizin kullandığımızda

Çıktı:

$dizi[0]=”selam”;

$dizi[1]=”sana”;

$dizi[2]=”insan”;

$dizi[3]=”evladı”;

şeklinde olacaktır. Göründüğü gibi tüm parçalar diziye aktarılmış olarak sonuç vermekte.

Örnek : Negatif Sınırlı Parçalama

$bilgi=”selam sana insan evladı”;

$dizi=explode(” “,$bilgi,-2);

şeklinde negatif sınırlı kullanıldığında

Çıktı:

$dizi[0]=”selam”

$dizi[1]=”sana”;

şeklinde olacaktır ve negatif değerle ifade edilen sayı kadar sondan parça eksilecektir. toplamda 4 parça olması beklenen parçalama işlemini 2 eksilterek ilk 2 parçasını sorunsuz alıp sondan iki parçasınıda hiç almayabiliriz bu şekilde.